Start » Usługa Bookkeeping

Usługa Bookkeeping


W ramach naszej usługi bookkeeping otrzymasz:
– prowadzenie Twoich ksiąg rachunkowych w cyklu mięsiecznym;
– przesyłanie dla Ciebie raportów co miesiąc – rachunek zysków lub strat, bilans, pożyczka dyrektorska (co to jest pożyczka dyrektorska kliknij tutaj), VAT, podatek dochodowy;
– rozliczenia roczne w Companies House i HMRC (Pakiet C) w ramach usługi bookkeeping są bezpłatne;
– rozliczenia miesięczne Payroll (payslipy) w ramach usługi bookkeeping są bezpłatne (do 3 pracowników);
– rozliczenia roczne dyrektora (jeśli dotyczą) – Self-Assessment oraz Benefits in Kind w ramach usługi bookkeeping są bezpłatne;
– przesyłanie (w razie potrzeby) informacji do tzw. Office for National Statistics (organ ten losowo wysyła formularze do wypełnienia dla firm w UK);
– rozliczenia kwartalne VAT są dodatkowo płatne zgodnie z naszym cennikiem.

Dzięki usłudze bookkeeping będziesz:
– wiedział / wiedziała każdego miesiąca jak prosperuje Twoja firma;
– wiedział / wiedziała wcześniej ile wyniesie Twój podatek dochodowy, podatek VAT;
– mógł / mogła podjąć decyzję odpowiednio wcześniej (jeszcze w czasie roku podatkowego) jak ewentualnie obniżyć dochód firmy a co za tym idzie – podatek do zapłaty;
– mógł / mogła podjąć decyzję odpowiednio wcześniej (jeszcze w czasie roku podatkowego) jak ewentualnie podwyższyć dochód firmy (potrzebne np. do banku lub dla inwestorów);
– miał / miała jedną prostą opłatę miesięczną za wszystkie rozliczenia spółki.

Jak wygląda nasza usługa bookkeeping:
Rozliczenie danego miesiąca zaczniemy 10 dni od zakończenia poprzedniego miesiąca.
Np. rozliczamy miesiąc kwiecień:
1. Państwo przesyłacie nam dokumenty najpóźniej do 9 maja na serwer ftp;
2. Państwo przesyłacie nam oplatę za usługę bookkeeping najpóźniej do 9 maja;
3. my zaczynamy rozliczenie dnia 10 maja.
Czas rozliczenia będzie zależał od ilości i rodzaju dokumentów. Zazwyczaj jest to do 5 dni roboczych.

Oto wykaz dokumentów potrzebnych do rozliczenia miesiąca:
1. faktury, paragony – sprzedaż i zakup;
2. wyciągi bankowe ze wszystkich kont spółki w formacie CSV (excel) i pdf;
3. zestawienie / stan gotówki w firmie (może być w excelu);
4. wyciągi z systemów obsługi płatności typu PayPal w formacie CSV (excel) i pdf;
5. inwentaryzacja stanu magazynowego (spis z natury) z wyceną;
6. wypełniony formularz milówki (kilometrówki) i delegacji zagranicznych (jeżeli to dotyczy Twojej spółki).

Ad.1 Jeżeli Twoja sprzedaż to duża ilość małych transakcji do klienta indywidualnego (np. eBay / Allegro) to nie trzeba nam przesyłać paragonów dla takich transakcji. Wystarczy jeżeli taka sprzedaż odnotowana będzie np. na wyciągu bankowym lub wyciągu z jakiegoś systemu obsługi płatnosci typu PayPal.

Nasza usługa bookkeeping to koszt 120 GBP / m-c*.

*Cena usługi obowiązuje do 300-tu dokumentów księgowych rocznie (jeden pełny segregator). Powyżej 300-tu dokumentów cena będzie rosła o £300 za każdy dodatkowy segregator (ok. 300-tu dokumentów). W odniesieniu do sprzedaży detalicznej, za 1 dokument księgowy w zależności od potrzeb możemy uznać np. jedno-dniowy / tygodniowy / miesięczny wyciąg z konta bankowego / PayPal itp w formacie CSV (excel) a nie pojedynczą sprzedaż / paragon / fakturę.
*Cena usługi dotyczy tylko spółek do 100 tys. funtów przychodów rocznie. Jeżeli Twoje przychody przewyższą tę kwotę, dodatkowa opłata wyniesie 0.1% od kwoty powyżej 100 tys. funtów.
*Cena usługi nie dotyczy spółek, które prowadzą działalność inwestycyjną lub działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami w UK. Ze względu na odrębne przepisy prawno-księgowe dla tego rodzaju aktywności gospodarczej, zapytaj nas o wycenę takiego rozliczenia.

Zapraszamy do skorzystania z usługi bookkeeping. Kontakt do nas znajdziesz na tej stronie.

Oto przykładowe raporty – ‚Bilans’ oraz ‚Rachunek zysków lub start':

Balance Sheet

Profit or Loss

Jeżeli jesteś już naszym klientem prosimy przejdź do tej strony: